خط تولید چوب پلاست

فن آوری تولید چوب پلاستیک wood plastic

چند سازه یا مواد مرکب چوب پلاستیک موادی هستند که از طریق اختلاط انواع پلیمرهای ترمو پلاستیک به عنوان ماتریس با الیاف چوب و یا دیگر مواد سلولزی به عنوان فاز تقویت کننده ساخته می شود که دارای ظاهری زیبا شبیه به چوب بوده و در کاربردها اغلب به جای چوب استفاده می شود.

کارایی بالای خانواده محصولات چوب پلاستیک از جمله در مصارفی چون کفپوش سازی، حصارکشی، و مصلرف بیرونی ، ساخت قطعات خودرو و... و همچنین خصوصیاتی مشابه ویژگی مثبت چوب از قبیل میخ و پیچ خوری ، چسب پذیری ، اره و رنده شدن است . با دز نظر گرفتن ویژگی های فوق در این چند سازه و نیز محدودیت جنگلها ، کمبود چوب و به تبع آن حجم بالای واردات چوب آلات و الوار در کشور ما، لزوم توجه جدی و پرداختن به این فرآورده ها بیش از پیش هویدا می گردد. زیرا که چند سازه WPC در بسیاری از موارد می تواند جایگزین مناسبی برای چوب باشد و نیز از ذیگر سو ارزان و فراوان بودن مواد اولیه و نیز امکان استفاده از مواد بازیافتی همچون باگاس ساقه گندم و برنج و انواع ترکیبات پلاستیک ضایعاتی موجب برتری ان نسبت به مواد و مصالح سنتی گردیده است که در تولید مواد مرکب الیاف پلیمرهای ترموپلاستیک استفاده از الیاف یا پرکننده های طبیعی هر روز بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد.

روش های متداول تولید چند سازه چوب پلاستیک :

برای تولید فراورده های مرکب چوب پلاستیک روش های بسیاری وجود دارد که مهمترین روش های تولید عبارتند از :

1. اکستروژن

2. قالبگیری صفحه ای

3. قالب گیری تزریقی

4. قالبگیری فشاری

5.پالتروژن

به دلیل عمومیت بیشتر روش اکسترود کردن نسبت به سایر روش ها به صورت اجمالی مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

ا کستروژن :

اکستروژن متداولترین روش شکل دهی این کامپوزیت ها است. قابلیت تولید پیوسته ، انبوه و اتوماتیک از مزایای این روش به شمار می روند. در بین ماشین آلات اکستروژن ، اکسترودرها ی دو پیچه همسوگرد و اکسترودرهای دو پیچه ناهمسوگرد می تواند به سه صورت مواد اولیه مجزا ، مواد اولیه پیش اختلاط شده و یا گرانول صورت گیرد در این ماشین ذوب مواد در اثر انتقال حرارت از بدنه و برش ایجاد شده در اثر حرکت پیچ صورت می گیرد. تولیدات این اکسترودرها می تواند به صورت مستقیم به شکل پروفیل های اکسترودر شده مورد مصرف قرار گیرد و یا با استفاده از دستگاه گرانول ساز به صورت دانه های گرانول در آمده و در مسیر فرآیند ها مثل تزریق و یا قالبگیری حرارتی مصرف شود.

انواع اکسترودر :

اکسترودرهای تک پیچه : اکسترودر تک پیچه به فراوانی در فرآیند ترموپلاستیک ها استفاده می شود این اکسترودرها از سه ناحیه تغذیه ، تراکم ، فشردگی و اندازه گیری و سنجش تشکیل شده اند از معایب این به اختلاط ضعیف مواد زمان اقامت گسترده و دبی پایین آنها می توان اشاره کرد.

اکسترودر دو پیچه همسو گرد :

جهت اختلاط عموما از اکسترودر های دو پیچه استفاده می شود و نوع همسو گرد آن اختلاط بهتری ایجاد می کند .

اکسترودر دو پیچه نا همسو گرد موازی :

اکسترودر دو پیچه نا همسو گرد موازی در تولید پروفیل های در و پنجره PVC به کار می روند .

ا کسترودر دو پیچه نا همسو گرد مخروطی :

سیستم اکسترودر دو پیچه نا همسو گرد مخروطی دارای اقامت کوتاه و توزیع اقامت باریک است که سبب کنترل دمایی خوب و به حداقل رسیدن تخریب حرارتی می گردد.

اکسترودر CONEX:

اکسترودر CONEX از دو وتور روتور چرخنده مخروطی تشکیل شده اند . در اکسترودر CONEX امکان استفاده از مواد ارزان قیمت برای قسمت های داخلی پروفیل و مواد خام با گیفیت را در سطح خارجی فراهم می سازدو محصول نهایی اکستروژن پروفیل و ورق خواهد بود.

نتیجه گیری:

با توجه به این که امروزه در مقیاس جهانی یکی از مهمترین بازارهای مواد ساختمانی در محصولاتی نظیر مصالح نرده کشی و حصارکشی در اختیار فرآورده های چوب پلاستیک است تولید کنندگان ماشین آلات فرآوری چوب پلاستیک نیز بطور مستمر در تلاش هستند تا کیفیت و سطح فن آوری ماشین آلات خود را ارتقاء دهند و از سوی دیگر قیمت تمام شده محصول را کمتر و کمتر کنند . لذا برای تولید کنندگان چوب پلاستیک و صاحبان این صنایع در کشور لازم است که در انتخاب نوع فرایند و ماشین آلات مربوطه با مطالعه و بررسی کافی اقدام به خرید نمایند.

آمار بازدید کنندگان سایت