خط تولید mdf خام

خط تولید MDF

برای ساخت و تولید MDF نیازمند الیاف خشک چوب هستیم . این الیاف با استفاده از دستگاههای ریفاینرهای معمولی تحت فشار اتمسفریک بخار آب تولید می گردند . این تجهیزات توانایی استفاده از انواع خرده چوب ، انواع ضایعات ان را خواهند داشت بطوریکه پس از قطع زنی و اندازه بری چوب آلات گرد و با ضایعات و در صورت نیاز پوست گیری چوب کاملا خرد شده و جهت طبقه بندی به قسمت الک ها روانه می شوند و مواردی که در اندازههای از پیش تعیین شده رسیده باشند به سیلوها هدایت شده و سپس تحت عملیات پخت و بخار زنی قرار گرفته تا آماده روانه شدن به دستگاه ریفاینر شوند. آنگاه چسب زنی صورت گرفته به قسمت خنکاری هدایت می شود. ضمنا یاد آوری می شود در قسمت الک ها خرده چوب ها می توانند بازیافت مجدد شده و در مسیر فرآیند قرار گرفته و مواردی که قابلاستفاده نمی باشند بعنوان ضایعات جمع آوری و به سایر مصارف رسانیده می شود.

یکی از موارد قابل ذکر در این مرحله یارد چوب می باشد بعبارت دیگر عملیات تولید خمیر تخته فیبر نیازمند تغذیه پیوسته یکنواخت و همگن می باشد زیرا در غیر این صورت در کیفیت تولید تغییرات زیادی رخ داده و کیفیت محصول نهایی را تحت الشعاع قرار می دهد. برای دستیابی به تغذیه پیوسته چوب بطور یکنواخت و همگن می بایست از خرده چوب استفاده نمود . از طرف دیگر به منظور حصول اطمینان از تغذیه مداوم با سرعت ثابت لازم است که مواد اولیه مورد نیاز جهت مصرف حداقل چندین ماهه ذخیره سازی گردد. لذا به منظور تشریح کلیه مراحل و ذکر شرایط عملیاتی ذیل اضافه می شود .

نقش خرد کن ها در خط تولید MDF

در خط تولید MDF در جهت سرعت بخشیدن به تغذیه ماده اولیه اصلی بصورت همگن لازم است چوب بشکل خرده چوب هایی به ابعاد ثابت تبدیل شده تا آماده روانه شدن سهل تر به قسمت پخت جهت تولید الیاف گردند. ابعاد خرده جوب ها معمولا بین 23-16 میلیمتر در جهت الیاف یا درازا ، حدودا 19 میلیمتر در پهنا و 5-2 میلیمتر در ضخامت می باشند .

نکته قابل توجه در این مرحله ف همواره کنترل طول، عرض و ضخامتیکنواخت خرده چوب ها می باشد که می بایست مد نظر قرار گیرد . متداولترین نوع دستگاه خردکن چوب ، خردکن نوع دیسکی بوده که مجهز به تیغ های خردکن در سطح عمودی در حال چرخش می باشد. در این حالت چوب با زاویه حدود 5/37 درجه به تیغه ها نزدیک می شود و بر اثر وارد نمودن ضربه بر چوب انرا به قطعات کوچکتر تقسیم می نماید . با توجه به اندازه های دیسک ف تعداد تیغه های خردکن تعبیه می شود . (16-4عدد) .

شستشوی خرده چوب ها در خط تولید MDF خام :

در خط تولید MDF به منظور نگهداری و افزایش طول عمر آسیاب های دیسکی ، لازم است کلیه نا خالصی های همراه خرده چوب ها به طریق لازم جداسازی گردد. این ناخالصی ها که شامل ذرات شن و سنگریزه ذرات فلزی احتمالی خواهد بود که می توان قبل از انتقال خرده چوب ها به سیستم بخارزنی توسط آب شستشو داده و آنان را جدا نمود. سپس آب را به همراه ناخالص ها که به حوضچه های مخصوص جهت ته نشین شدن منتقل می گردد یادآوری می شود که آب مورد نیاز سیستم کاملا بازیافت می شود .

الک کردن و طبقه بندی خرده چوب ها در خط تولید MDF:

در خط تولید MDF خام به منظور کاهش درجه ناهمگن و تهیه خرده چوب های یکنواخت لازم است با استفاده از سیستم الک کردن ، خرده چوب های هم اندازه مشخص شه که جهت هدایت به قسمت پخت و تولید الیاف آماده می شوند. در این قسمت می توان خرده چوب ها را به انواع بزرگتر از حد مورد نیاز حد معمول و کوچکتر از حد معمول تقسیم نمود . متداولترین الک قابل استفاده از نوع ویبره با ارتعاشی مجهز به صفحات مشبک می باشد.

ذخیره سازی سیلوها در خط تولید MDF:

خرد چوب ها های در اندازه قابل قبول به سیلوهای عمودی با سطح مقطع دایره ای که می تواند فلزی یا بتئنی باشد منتقل می گردند که حجم آنان متناسب با ظرفیت خط تولید خمیر هماهنگ می باشد.

تبدیل خرده چوب به الیاف در خط تولیدMDF:

تبدیل خرده چوب ها به الیاف در خط تولید MDF، مهمترین هدف بوده که در این قسمت صورت می پذیرد . در این بخش تجهیزات محفظه گرم کردن یا بخار زنی ، آسیاب دیسکی و تجهیزات تغذیه و تخلیه بکار رفته می شود و به شکلی طراحی گردیده اند تا بتوانند درجه حرارت در منطقه جداسازی الیاف را به بیش از 150 درجه سانتی گراد رسانیده تا در مصرف انرژی صرفه جویی لازم بعمل آورند . به عبارتت دیگر می توان چنین بیان نمود که اعمال فشار زیاد به خرده چوب عملیات فشرده سازی را تکمیل می نماید تا قادر به جلوگیری از نشست بخار از محفظه بخار زنی گردد. در این محفظه خرده چوب ها تحت بخار آب اشباع شده با فشار بالا (12-7بار) و درجه حرارت حدود 180-150 درجه سانتی گراد پخته شده تا لیگنین آنان کاملا نرم شود . سپس در قسمت انتهای سیکل بخار زنی خرده چوب ها به کمک یک مارپیچ حلزونی به مرکز دستگاه جداکننده الیاف منتقل می شود که در این آسیاب دو دیسک که یکی ثابت در بدنه دستگاه نصب شده و دیگری بر روی شافت اصلی موتور قرار گرفته فعالیت می نمایند و متناسب با تعبیه فولادی شیاردار بر روی دیسکها، کیفیت محصول نهایی تاثیر پذیر خواهد بود.

سپس الیاف تولید شده با کیفیت مطلوب از طریق شیر تخلیه به خارج از دستگاه منتقل شده و به قسمت سیلکون راه می یابند که در این قسمت بر اثر قرار گرفتن در فشار اتمسفریک ، بخار آب از الیاف جداشده و به پایین سیلکون تخلیه می گردند.

چسب زنی در خط تولید MDF :

به منظور افزایش کیفیت محصول نهایی لازم است چسب مورد مصرف در مسیر انتقال الیاف از قسمت ریفاینرها به خشک کن ها به الیاف افزوده گردد تا ضمن قرار گرفتن کلیه الیاف ها در معرض چسب و پراکنده شدن چسب بر روی کلیه ها الیاف ها،الیاف با رطوبت بیشتری خشک شده تا انرژی کمتری مصرف گردد و در واقع ضمن صرفه جویی در مصرف انرژی می توان انتظار داشت عملیات خشک کردن نیز آسانتر صورت پذیرد.

پارافین زنی در خط تولید MDF:

به منظور کم کردن قابلیت جذب آب تخته فیبر، لازم است مقداری پارافین به الیاف اضافه گردد که معمولا پارافین بصورت مذاب به خرده چوب های در حال حرکت ریفاینرها افزوده می شود تا بعدا مخلوط گردد.

خشک کردن الیاف در خط تولید MDF:

برای پرس کردن الیاف می بایست رطوبت از حد معمول کمتر بوده زیرا وجود رطوبت بالا منجر به تولید بخار آب و محبوس شدن آن گردیده و در اثر این فاکتور و پس از باز شدن پرس ، تخته فیبر از وسط باز خواهد شد. رطوبت الیاف تر ورودی به خشک کن ها در حدود ورودی به خشک کن ها در حدود 50% بوده اما رطوبت الیاف پی از این مرحله و هنگام ورود به دستگاه فرمینگ به حدود 12%-6% کاهش می یابد .

خط فرمینگ و پرس ها در خط تولید MDF:

در خط تولید MDF در بالای دستگاه فرمینگ ، کیک پیوسته ای از الیاف ذخیره گردیده است که با استفاده از جریان باد،الیاف به نحوی قرار می گیرند تا ذرات ریز در سطح خارجی و ذرات درشت تر در وسط فیبر سخت ، طبقه بندی گردند که این عملیات منجر به قرار گرفتن الیاف ریز در دو سطح خارجی تخته و بوجود آمدن سطح صاف یکنواخت محصول را حاصل می نماید تا در ادامه مسیر عملیات پرداخت سطح سهل تر گردد. کلیه عملکرد دستگاه با استفاده از سیستم کنترل اشعه گاما کنترل شده و در صورت هر گونه تغییری در دانسیته فرمان به واحد تنظیم الیاف منتقل شده و در اساس استاندارد لازم تغییرات صورت می پذیرد.

در ادامه به علت توتوزیع یکنواختی ضخامت کیک الیاف لازم است دهانه پرس باز شود که اصطلاحا نیاز به پیشپرس کاملا محسوس بوده و معمولا از پرس های تسمه ای پیوسته استفاده می شود تا ضخامت از حد مجاز تجاوز ننماید سپس جهت اندازه بری الیاف به قطعات بطول مورد نظر هدایت می شود که این عملیات در قسمت زیر اره بریده می شوند و قسمت بریده شده به کمک سیستم پنوماتیکی ادامه مسیر داده تا به ایستگاه وارد شده و بطور همزمان بداخل پرسانتقال می یابند که دستگاه STACKING انجام وظیفه می نماید معمولا سیکل پرس کوتاه بوده و درجه حرارت به حدود 400 درجه فارنهایت می رسد .

عملیات سمباده زنی در خط تولیدMDF:

عملیات سمباده زنی یک یا دو سطح تخته فیبر صورت پذیرد لازم است جهت روکش کردن و ناهمواری و تغییرات ضخامت را یکنواخت نمود .

روکش کردن MDF:

استفاده از پوشش پلی استر و کاغذ ملامینه در خط تولید MDF

ابزار زنی و فرز زنی در خط تولید MDF

فرز زنی کناره ها در خط تولید MDF

تغییر اتصال قطعات متناسب با نوع و کیفیت محصول نهایی در خط تولید MDF

استفاده از میخ چوبی به همراه چسب در خط تولید MDF

بهره جویی از میخ و منگنه در خط تولید MDF

تعبیه مکانی جهت کاربردی گیره ها در خط تولید MDF

روکش کردن لبه ها در خط تولید MDF

فروش MDF خام :

MDF خام و MDF رنگی ملامینه و UV از فروش خوبی در بازار ایران برخوردار می باشد. واردات MDF از کشورهای مالزی تایلند ترکیه و چین صورت می گیرد و در ابعاد 183×366 و122×244و183× 244موجود و بفروش می رسد و در ضخامت های 8 میل 16 میل 3میل به فروش می رسد .


 

شرکت تانیوز وارد کــننده ،فـــروش، نـــصب و راه اندازی مــاشین آلات وکـــارخــانجــــــات صــنایع چـوب

 

شرکت تانیوز وارد کــننده ،فـــروش، نـــصب و راه اندازی مــاشین آلات و دستگاهmdf

فعالیت خود را از سال 1380آغاز نموده است . این شرکت وارد کننده ماشین آلات و مواد اولیه صنایع چوب از شرکـــت ها و برندهای معروف اروپایی می باشد. تانیوز مفتخراست که تا به امروز توانسته بیش از50 کارخانه تولید مصنوعات چوبی را در داخل کشور راه اندازی نماید.
کلیه ماشین آلات این شرکت دارای یک سال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش می باشد  .این شرکت فروش دستگاه
mdf، فروش دستگاه آلات mdf،فروشنده دستگاه mdf،فروشنده دستگاه آلات mdf، فروش ماشین آلات mdfرا انجام می دهد.شرکت تانیوز فروش دستگاه mdf، فروش دستگاه آلات mdf،فروش ماشین آلات mdfرا با گارانتی 2-3 سال انجام می دهد.

 

 

 

آمار بازدید کنندگان سایت