دستگاه پرس ملامینه

دستگاه پرس ملامینه:

روش اجراء دستگاه پرس ملامینه :

ابتدا mdf یا نئوپان خام بصورت پالت توسط لیفتراک بر روی رولینگهای اول خط پرس قرار داده می شود سپس دستگاه بطور اتوماتیک پالت مواد اولیه را به طرف رولینگهای lift table انتقال می دهد.

آنگاه آسانسور توسط سنسورهای تعبیه شده ارتفاع پالت را تنظیم میکند بعد از تنظیم ارتفاع پالت ، دستگاه push feed عمل هل دادن mdf را بصورت تکی به طرف داخل سیستم raw board line را انجام داده که در حین هل دادن مجموعه پرس عمل نظافت را توسط فرچه و مکنده های متصل به مکنده مرکزی انجام می دهد آنگاه مواد اولیه بر روی سیستم raw board line شابلون می شود.

در دستگاه پرس ملامینه کاغذهای تولید شده در خط کاغذ طبق دستور العمل بر روی دستگاه در قسمت station1-2در محل magazine paper قرار داده شده و بصورت دستی به طرف داخل هدایت می گردد و در محل آسانسور تنظیم کاغذ قرار گرفته و از لحاظ ارتفاع و عرض و طولی توسط سنسورهای لیزری تنظیم می گردد.. در دستگاه پرس ملامینه بعد از عمل تنظیم کاغذ در هر دو ایستگاه ، ابتدا1 station استارت شده و بدین ترتیب کالسکه حمل کننده کاغذ حرکت نموده و یک برگ کاغذ درا بر روی lay up قرار می دهد و بعد کالسکه حمل کننده یک برگ مواد اولیه شابلون شده را برداشته و بر روی کاغذ کشیده شده روی lay up قرار می دهد.

در دستگاه پرس ملامینه در این مرحله lay up یک مرحله به طرف جلو حرکت می کند و مواد اولیه با کاغذ زیرین را به قسمت station2 انتقال می دهد سپس کالسکه station2 استارت خورده و بعد از برداشتن کاغذ از جلو عمل فوت برای جداسازی کاغذها از یکدیگر آن را برروی مواد اولیه با کاغذ زیرین می کشد.

Mdf یا نئوپان خام با روکش کاغذ ملامین در زیرین و یا رویین و یا هر دو قبل از پرس از زیر استاتیک عبور کرده کاغذ توسط الکتریسیته ساکن ایجاد شده به دو طرف mdf یا نئوپان به صورت موقت می چسبد آنگاه نیمه محصول برروی lifting table زیر فیدر قرار می گیرد و توسط این آسانسور lifting table بالا آمده بازو های فیدر به صورت اتوماتیک بسته شده در زیر mdf یا نئوپان قرار می گیرند با پائین رفتن آسانسور نیمه محصول برروی فیدر می نشیند.

در دستگاه پرس ملامینه بر روی فیدرسوراخ هایی تعبیه شده دستگاه وکیوم عمل مکش ، جهت نگه داشتن موقت نیمه محصول را انجام می دهد آنگاه بصورت اتوماتیک به داخل دستگاه پرس حرکت کرده و پس از فوت به سوراخ های وکیوم بازوهای فیدر و همزمان حرکت بازوهای فیدر به طرف بیرون نیمه محصول بر روی پرس قرار داده می شود . در این زمان پرس به طرف پایین حرکت کرده و فشار تنظیم شده را توسط سیستم هیدرولیک بر روی نیمه محصول اعمال می نماید بعد از تمام شدن زمان تنظیمی دستگاه پرس ملامینه باز شده و به طرف بالا حرکت می نماید. در این هنگام بازوهای discharge فیدر فعال شده و نیمه محصول را از داخل از داخل دستگاه پرس توسط مکنده از پلیت جدا کرده و به بیرون انتقال می دهد بعد از توقف فیدر در انتهای خط بازوهای discharge جهت گذاشتن محصول بر روی غلطکها به طرف پایین حرکت کرده در انتها مسیر عمل فوت کردن و خالی کردن وکیوم صورت می گیرد و محصول بر روی غلطک ها قرار می گیرد و بازوهای discharge به حالت اول پنوماتیکی نربوط ه شابلون شده و به طرف cleaner حرکت می نماید.

در دستگاه پرس ملامینه و در دستگاه cleaner عمل بریدن و تمیز کردن کاغذ های اطراف محصول انجام می شود سپس محصول وارد سیستم cooling دستگاه پرس شده که در آنجا عمل خنک شدن محصول ها و تعیین کیفیت بصورت تشخیص چشمی و تفکیک انجام می گیرد بعد از گردش کامل محصول ها در سیستم cooling از فرچه انتهای خط پرس عبور می کند و همانند فرچه اول خط ، عمل نظافت بر روی محصول انجام می گیرد . و وارد قسمت raw board line انتهای پرس شده شابلون می گردد محصول شابلون شده توسط کالسکه حمل کننده برداشته و با توجه به درجه بندی آنها در قسمت مربوطه بر روی هم می چیند تا پالت کامل گردد. بعد از تکمیل شدن پالت دستگاه stack place به صورت اتوماتیک پالت را به بیرون انتقتل می دهد .

در دستگاه پرس پس از تولید محصول نهایی مسئول کنترل کیفیت اقدام به کنترل و برسی محصولات تولید شده نموده و در صورت مشاهده هر گونه ایراداقدامات لازم را انجام می دهد

در انتها پالت توسط لیفتراک به قسمت بسته بندی برده می شود و اپراتورهای بسته بندی با چک کردن تعداد و اطراف پالت آنها را تسمه بندی می کنند

پارامترهای موثر در خط تولید دستگاه پرس ملامینه :

1. در ورودی خط پالت مواد اولیه گذاشته باید کمتر از 80cm ارتفاع داشته باشد و در اول خط دستگاه پرس ملامینه توسط لیفتراک در محل مربوطه قرار گیرد و در صورت داشتن رو پالتی یا زیر پالتی آیکون مربوطه روی مانیتور فعال گردد.

2. کنترل عمل شابلون raw board line دستگاه پرس ملامینه

3. تنظیم صحیح ارتفاع برس جهت تمیز کردن مناسب دستگاه پرس ملامینه

4. تنظیم سرعت بالا و پایین آمدن کالسکه حمل کننده مواد اولیه دستگاه پرس ملامینه

5. تنظیم سرعت 1 station دستگاه پرس ملامینه

6. تنظیم سرعت lay up دستگاه پرس ملامینه

7. تنظیم سرعت 2 station دستگاه پرس ملامینه

8. تنظیم میزان static دستگاه پرس ملامینه

9. تنظیم سرعت فیدر و تنظیم بازوهای فیدر دستگاه پرس ملامینه

10. تنظیم زمان و فشار و میزان حرارت پلیتهای پرس نسبت به کاغذ

11. تنظیم سرعت بالا وپایین آمدن دستگاه پرس

12. تنظیم شیبlifting belt

13. تنظیم سرعت حرکت دستگاه cooling

14. تنظیم سرعت و زمان بالا رفتن و پایین آندن و حرکت عرضی راست و چپ دستگاه پرس ملامینه

15. جداسازی و تنظیم رولینگ های انتهای دستگاه پرس ملامینه

16. تنظیم تعداد پالت و فعال نمودن زیر پالتی و رو پالتی در هنگام نیاز دستگاه پرس ملامینه

 

آمار بازدید کنندگان سایت