صفحه کابینت

محتویا ت مقاله:

1. تاریخچه صفحه

2. نقش صفحه کابینت در آشپزخانه

3. انواع صفحه کابینت

4. طراحی صفحه کابینت

تاریخچه صفحه کابینت:

کابینت به شکل امروزی در اوایل قرن بیستم و ابتدا بصورت کمد های تکی در آشپزخانه به کار گرفته شد . تا پیش از آن آشپزخانه ها دارای کابینت های ثابت و جاسازی شده و محل مشحصی برای اجاق گاز- یخچال و دیگر وسایل آشپزخانه نبودند و اغلب فعالیت های صورت گرفته شده در اشپزخانه مانند آماده سازی مواد غذایی بر روی میز وسط آشپزخانه انجام می شد.

نقش صفحه کابینت در آشپزخانه:

برای مدیریت بهتر فضای آشپزخانه با توجه به مثلث کار و با توجه به شرایط خاص استفاده کتتده از صفحه کابینت برای کابینت سازی استفاده می شود . طراحی صحیح صفحه کابینت د ر آشپزخانه موچب می شود تا فضای مفید و قابل استفاده آن آشپزخانه و سطح رفاه ان آشپزخانه و سطح رفاه کاربرجهت پخت و پز و شستوشوی ظروف افزایش یابد.

موارد استفاده از صفحه کابینت

استفاده از صفحه کابینت در کابینت حمام:

کابینت ها بسته به مواد سازنده به کابینت های فلزی چوبی ام دی اف pvc و یا ترکیبی تقسیم می شوند . کابینت ها را همچنین بر اساس اندازه می توان بصورت های آماده نیمه سفارشی و سفارشی تهیه نمود.

طراحی صفحه کابینت :

طراحی صفحات کابینت با توجه به تنوع آشپزخانه ها از نظر شکل صورت میپذیرد . در هر حال در هنگام طراحی کابینت ها باید دقت نمود که جهت باز شدن در آن بر خلاف جهت حرکت شخص استفاده کنند باشد. 

آمار بازدید کنندگان سایت