لوله پلی اتیلن

 

چکیده

استفاده از لوله های پلی اتیلن در صنایع مختلف اعم از صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی و صنایع آب و فاضلاب به جهت ویژگیهای منحصر بفرد این جنس از لوله ها در حال افزایش روزافزون می باشد.روش های ساده در نصب و راه اندازی و جوشکاری سریع و مطمئن از دلائل اصلی این افزایش مصرف می باشد .هرچند باید مواردی چون مقاومت در برابر موادشیمیائی و عمر طولانی در محیط های اسیدی و مرطوب را نیز به آن اضافه نمود .
در این مقاله بررسی اثرات ضربه قوچ و محاسبات میزان عددی  اثر این ضربه در لوله هاي پلي اتيلن پارس اتیلن کیش  مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است .در ادامه دو روش دستی و رایانه ای محاسبه ميزان عددي اين ضربه مورد بررسی قرار گرفته است .
مقدمه

ضربه قوچ در اثر بستن و یا باز کردن ناگهانی و یا تدریجی شیرتغذیه کننده لوله و یا دریچه و یا سوپاپ موجود در قسمت انتهای لوله حاملسیال تحت فشار ایجاد می شود که با تغییرات سرعت و تغییر اندازه حرکــت همــــراهاست و سبب ایجاد یک افزایش فشار و یا کاهش فشار در لوله می گردد و بصورتموج منفی و مثبت با سرعتی که به سرعت موج موسوم است در طول لوله پیش می رود.ضربه قوچ از ترجمه واژه فرانسوي Coup DE Belier گرفته شده است و مترادف اصطلاح انگليسيWater Hammer‌ (چكشآب) مي باشد . ضربه قوچ در اثر يك تغيير (يا قطع ناگهاني) در سرعت جريانسيال در يك مجرا (شبه) به وجود مي آيد . به عبارت ديگر انرژي سينتيك(Kinetic energy)به انرژي الاستيسيته(Elasticity energy)تبديل مي گردد .

ضریب قوچ و اثرات آن

هر گاه در شبكه اي با خطوط طويل ، به هر علتيسرعت سيال ناگهان قطع شود موج هاي فشاري در شبكه به وجود مي آيد كه اينموج ها مي توانند چندين برابر فشار كار دستگاه (پمپ) فشار توليد نمايندوموجب به وجود آمدن تنش هاي بسيار زيادي در اجزاء شبكه گردد و باعث صدماتفراواني به شبكه شوند و در بدترين حالات باعث شكستگي پوسته پمپ و لوله ها واتصالات شبكه مي شود .
همانطور كه در بالا اشاره شد بر اثر قطع ناگهاني نيروي محركه پمپ ، براي زمان كوتاهي پمپ مانند توربين آبي(Water Turbine)عمل مي نمايد و كاهش ناگهاني حركت سيال موجب مي شود فشار داخل لوله خروجي پمپ از فشار اتمسفر كمتر گردد . همچنين به علت اصطكاك دروني پمپ و موتور ،كاهش قابل ملاحظه اي در خروجي پمپ ايجاد مي نمايد كه مجموعه اين عوامل باعثتبخير آب و قطع جريان آن در خروجي پمپ مي شود و حداقل فشاري در حد فشاربخار آب در لوله خروجي ايجادمي گردد .

عمل تشكيل بخار باعث جدا شدن ستون آب از پمپ مي گردد (پديده جدا شدن ستون آب ، همان جدا شدن مايع است كه در اثر كشش بيش از حد وقتي فشار كاهش يافته و نزديك فشار تبخير مي شود به وجود مي آيد.) و اين كاهش فشار در لوله با سرعت و به صورت موج حركت می نماید و ادامه پيدا مي كند تا به مخزني كه آب به آن پمپ مي شود ، برسد. اين حركت موجي بر اثر برخورد با اين مانع منعكس مي گردد و ستونهاي آب جدا شده مجدداٌ به هم متصل شده و به صورت يك موج افزايش يافته دوباره به سمت پمپ برمي‌گردد و به پمپ ضربه وارد مي نمايد (ضربه قوچ) و اين پديده مجدداً تكرار مي شود . در خلال حركت موج فشاری در لوله ، مقداري از انرژي آن در اثر اصطكاك از بين مي رود . موج فشاري ناشي از افزايش فشار‏‏، موج تراكم و موج فشاري ناشي از كاهش فشار موج، انبساط نام دارد . امواج متراكم در برخورد با مانع نرم مانند منبع آب ، هوا و ... به صورت موج انبساطی و در اثر برخورد با مانع سخت مانند شير يكطرفه ، ديوار و ... بصورت امواج متراكم منعكس مي شود . اين مسئله در مورد موج انبساطی نيز صدق مي نماید .افت فشاري كه بر اثر اصطكاك داخل لوله به وجود مي آيد روي نوسانات فشار تأثير نموده و کم كم آن را مستهلك و سيستم به حالت تعادل در مي آيد. پتانسيل تخريبي ضربه قوچ با صداي ناشي از آن قابل تشخيص است ولي مواردي بوده است كه صداي ضربه قوچ شنيده نشده است اما باعث منهدم شدن لوله شده  است كه پس از آناليز آن مشخص شده است كه تخريب به وسيله پديـــدهضربه قوچ بوده است . ضربه قوچ سريع و زود گذر است ولي ضربات بسيار مخرب دارد و تعيين شدت آن در بعضي از مواقع بي نهايت دشوار
مي باشد
.
پديده ضربه قوچ در زمان استارت پمپ هم به وجود مي آيد و باعث ازدياد فشار اضافي در پمپ و لوله مي گردد . ولي مشكلات و مخاطرات ناشي ازآن كمتر از ضربه قوچ هنگام خاموش شدن پمپ مي باشد. در ابتداي راه اندازيپمپ ، ميزان جريان آب حدود صفر مي باشد ولي با ازدياد ناگهاني فشار بر اثرچرخش پروانه و ايجاد جريان سريع ، موج فشاري برابر با فشار ضربه قوچ (درحالتي كه شير بسته باشد) ايجاد مي نمايد . اين پديده را با نيمه باز گذاشتنشير خروجي پمپ مي توان كنترل و فشار اضافي ايجاد شده را كاهش داد .
سرعت این موج به تراکم پذیری مایع و ضریب کشسانی لوله بستگیدارد چون تغییر فشار در لوله بصورت حرکت موج ظاهر می شود . بستن سريع شيربخاطر تبديل انرژي جنبشي به انرژي پتانسيل مي تواند ايجاد موج فشاري كند.اين موج درسيستم حركت مي كند و مي تواند در محلي بسيار دورتر از منبع آن ايجاد خطر كند. اندازه ضربه قوچ بستگي به خصوصيات و سرعت سيال، مدول الاستيسيته لوله، ضخامت لوله، طول خط لوله و شدت تغيير ممنتم سيال دارد.

ویژگی لوله های پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن به دلیل عدم امکان نشت، فاسد شدن، نصب آسان و مقاومت در برابر حرکت خاک و فشار، حدود نیم قرن است که مورد مصرف قرار می گیرند. از طرفی چون پلی اتیلن ماده ای ویسکوالاستیک است و مثل تمامی ترموپلاستیک ها رفتار خزش از خود نشان می دهد، به مرور زمان دچار تغییر شکل می شود. چنین پدیده ای حتی در دمای معمولی و فشار نسبتاً کم نیز صورت می پذیرد و همانند دیگر پلاستیک ها، خواص مکانیکی پلی اتیلن به سه پارامتر زمان، حرارت و فشار وابسته است. بنابراین در محاسبات مربوط به طراحی لوله های پلی اتیلن، همواره مقادیر خواص مکانیکی توسط آزمایشات طولانی مدت تعیین و الزاماً در یک فاکتور به نام فاکتور ایمنی تقسیم می شود در ادامه به بیان ویژگی های این لوله ها می پردازیم.

1. خزش و استحکام کششی

2. بارگذاری خمشی و مقاومت فشاری

3. سازگاری با محیط زیست

4. مقاومت در برابر مواد شیمیائی

5. شرايط بسترسازی

6. اتصالات و قطعات

7. اثر خراشيدگي

8. سهولت حمل و نقل

مزایای لوله های پلی اتیلن نسبت به سایر لوله ها

 1. ارزانی قیمت
 2. حمل و نقل آسان به علت سبکی
 3. عدم خوردگی و زنگ زدگی
 4. یکنواختی ضخامت جداره لوله ها
 5. صاف و صیقلی بودن جداره داخلی و در نتیجه حداقل ته نشین شدن رسوبات
 6. قابلیت انعطاف حتی در سرمای زیر صفر
 7. نشکن و ترک برنداشتن در اثر و فشار خارجی
 8. تولید در سیستم متریک و غیره با قطرهای متنوع و به طول های مورد نظر به صورت حلقه ای شکل
 9. عایق بودن در برابر حرارت
 10. سهولت طریقه اتصال آنها به هم؛ یعنی نصب سریع و نیاز کمتر به وسایل اتصال
 11. عدم لزوم ماشین آلات سنگین و حجیم جهت نصب و جوشکاری

موارد استفاده از لوله های پلی اتیلن

 1. شبكه هاي آبرساني شهري و روستائي
 2. شبكه هاي فاضلاب شهري و روستائي
 3. شبكه هاي گاز رساني
 4. شبكه هاي زهكشي
 5. سيستم هاي مايعات و فاضلاب صنعتي
 6. شبكه هاي آبياري تحت فشار (قطره اي و باراني)
 7. سيستم هاي آبياري متحرك
 8. پوشش كابلهاي مخابراتي و فيبر نوري
 9. پوشش كابلهاي برق
 10. پوشش لوله هاي فلزي
 11. بعنوان كانالهاي تهويه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

خط تولید لوله پلی اتیلن

شرکت تانیوز وارد کننده خط تولید لوله پلی اتیلن ، فروشنده خط تولید لوله پلی اتیلن ، نصب و راه اندازیخط تولید لوله پلی اتیلن ، فروش اقساطی خط تولید لوله پلی اتیلن ، خدمات پس از فروش خط تولید لوله پلی اتیلن ، مشاوره در خط تولید لوله پلی اتیلن ، سازنده خط تولید لوله پلی اتیلن ، اجراکننده لوله پلی اتیلن ، تعمیرات خط تولید لوله پلی اتیلن ، سرمایه گذاری خط تولید لوله پلی اتیلن ، دستگاه تولید لوله پلی اتیلن ، آموزش در تولید لوله پلی اتیلن ، دستگاه لوله پلی اتیلن ،فروش ویژه دستگاه لوله پلی اتیلن در حد نو ، خط تولید لوله پلی اتیلن ، دستگاه لوله پلی اتیلن دست 2، دستگاه لوله پلی اتیلن مشغول به کار ، فروش فوری دستگاه لوله پلی اتیلن ،روش کارکرد دستگاه لوله پلی اتیلن ، دستگاه لوله پلی اتیلن ، وارد کننده دستگاه لوله پلی اتیلن ، فروشنده دستگاه لوله پلی اتیلن ، نصب و راه اندازیدستگاه لوله پلی اتیلن ،، خدمات پس از فروش دستگاه لوله پلی اتیلن ، مشاوره در دستگاه لوله پلی اتیلن ، سازنده دستگاه لوله پلی اتیلن ، اجراکننده دستگاه لوله پلی اتیلن ، تعمیرات دستگاه لوله پلی اتیلن ، سرمایه گذاری دستگاه لوله پلی اتیلن ، ماشین آلات تولید لوله پلی اتیلن ، آموزش در تولید لوله پلی اتیلن ، ماشین آلات لوله پلی اتیلن ،فروش ویژه ماشین آلات لوله پلی اتیلن در حد نو ، ماشین آلات لوله پلی اتیلن ، ماشین آلات لوله پلی اتیلن دست 2، ماشین آلات لوله پلی اتیلن مشغول به کار ، فروش فوری ماشین آلات لوله پلی اتیلن ،روش کارکرد دستگاه لوله پلی اتیلن ، ماشین آلات لوله پلی اتیلن ، می باشد. شرکت تانیوز دستگاه لوله پلی اتیلن ، را از کشورهای مانند آلمان ایتالیا چین وترکیه بصورت نو و کارکرده وارد می نماید.
آمار بازدید کنندگان سایت