فروش ماشین آلات پرس ملامینه-تانیوز وارد کننده و فروش ماشین آلات صنایع چوب

  تانیوز

واردکننده، فروش، نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات صنایع چوب

وارد کننده و تامین مواد اولیه کارخانجات صنایع چوب

 

  ماشین آلات خطوط تولید پرس ملامینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

برای مشاهده دستگاهها و ماشین آلات کارکرده روی نام دستگاه کلیک کنید.

دستگاه پرس ملامینه فول اتومات المانی-مدل 1391

دستگاه پرس ملامینه 230*570سیمپل کمپ المان-مدل1989-کد5032

دستگاه پرس ملامینه برجسته چینی -synchronize-کددستگاه5029

 پرس ملامینه نو چینی 122*280 –  مدل (2016) - فول اتومات-کد500028

دستگاه پرس ملامینه ایران –183*244-سال ساخت1392-کد دستگاه 5031

پــرس ملامیـنه wemhoner آلمان /در حال کار و تولید

پــرس ملامیـنه seimpelkamp /سال ساخـت 1989

پـــــــــــرس مـــلامیــــــنه seimpelkamp  آلــمــــان

پـرس ملامیـنه seimpelkamp /سال ساخـت 1994

پــــرس ملامیـنه pagnoni ایتالیا/سال ساخـت 1999

پــرس ملامیـنه seimpelkamp /سال ساخـت 1976

پــــــــرس مـلامیـــــنه SWPM /سال ساخــــت 2007

پـرس ملامیـنه Dieffenbacher /سال ساخـت 1989

پرس ملامینه Dieffenbacher /سال ساخــت 1992

پـــــــرس ملامینه wemhoner /سال ساخــت 2001

پــــرس ملامینـــه Wemhöner /سال ساخــت 1989

پـــــــرس ملامینـه Wemhöner /سال ساخــت 1988

پــــــــــرس مـلامینه siempelkamp آلمـــــــــان (1)

پــــــــــرس مـلامینه siempelkamp آلمـــــــــان (2)

پــــــــــرس مــلامینه siempelkamp آلمـــــــــان (3)

پــــــــــرس مـــلامینه siempelkamp آلمــــــــان (4)

پـــــــــــرس مـــــلامیــنـــه آلــمــــانــــــــــی hymmen

پـــــــــــــــرس مــــلامـیــنــه آلـمانــــــی wemhouner

پــــــــــرس مـــــلامـــیـــنـــه چـــیــــنــــــــــــی lu tong

پـــــــــــرس مـــــلامـــــیــــنــــــــه چـــــیــنــــــــــی alpe

پـــــرس مــلامــینه Wemhöner /سـال ساخـت 1981

پــــــرس ملامـــینه Wemhöner /ســال ساخـت 1998

 

 

آمار بازدید کنندگان سایت